Time to market verkorten

De praktijk wijst uit dat de doorlooptijd van een productontwikkelingsproces vaak wordt onderschat. Natuurlijk kunnen er onvoorziene situaties voorvallen, maar dikwijls is de planning niet realistisch opgesteld. Enerzijds wilt u niet te snel een product of dienst op...